Господарська служба

Проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи та соціальних питань О. Б. Слабий

Одночасно зі створенням у 1957 р. Тернопільського медичного інституту як невід’ємна його складова почав працювати господарський підрозділ, який очолив помічник директора з адміністративно-господарської частини М. М. Валявський.

За роки існування навчального закладу роботу підрозділу щодо розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази координували В. В. Бородін, С. А. Чорний, Е. Я. Рубін, В. Ф. Орищин, В. С.Пасєчко,О.Р.Пелех.                                        

З 2006 р. діяльність ГЧ Тернопільського національного медичного університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи та соціальних питань О. Б. Слабому.


Господарська служба Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України є структурним підрозділом Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, що підпорядкована проректору з науково-педагогічної роботи та соціальних питань.

Господарська служба в своїй діяльності керується Конституцією України, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, правилами і стандартами документального забезпечення управління, іншими нормативними документами, наказами, розпорядженнями ректора та  Положенням.

Господарська служба координує і контролює роботу:

-         фахівця, відповідального за охорону об’єктів Університету;

-         головного енергетика;

-         комендантів навчальних корпусів та завідувачів гуртожитків;

-         інженера з охорони праці;

-         фахівця з пожежної безпеки та безпечної експлуатації газового господарства;

-         навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина»;

-         механіка господарської частини;

-         навчальних корпусів;

-         студентських гуртожитків.

Господарська служба організовує свою роботу на основі належної роботи усіх підпорядкованих їй підрозділів та відділів, коректного та вчасного виконання ними поставлених завдань і функцій.

Господарська служба здійснює необхідні заходи, направлені на забезпечення навчального процесу, навчально-лабораторних та службових приміщень меблями, господарським інвентарем; організовує технічно грамотну експлуатацію будівель, інженерних систем та обладнання; вчасно проводить системні ремонти з метою довгострокового експлуатаційного зберігання; здійснює господарське забезпечення нормальних умов праці, побуту, відпочинку студентів та співробітників; створює необхідні умови для роботи гуртожитків, їдалень та буфетів, спорткомплексу, навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина». 

Колектив фахівців ГЧ університету контролює технічний стан опалювальних систем, систем водопостачання і водовідведення, електро- та газопостачання, а також дотримання норм і правил з охорони праці, пожежної безпеки працівниками і студентами навчального закладу, забезпечує охорону всіх об’єктів університету.